Medezeggenschap

Inspraak medewerkers

Bij Vitalis vinden we het belangrijk dat medewerkers meepraten, meedenken en meebeslissen over de koers die we als organisatie varen. Daarom hebben we een ondernemingsraad (or). De medezeggenschap is gebaseerd op de Wet op de ondernemingsraden (WOR, artikel 14).

Wil je als medewerker je stem laten horen? Dan kan je jezelf kandidaat stellen voor de ondernemingsraad.

Twee medewerkers overleggen

Wat doet de ondernemingsraad?

De ondernemingsraad:

  • vertegenwoordigt de belangen van álle medewerkers van Vitalis
  • praat met de bestuurder over zaken die voor Vitalis en de medewerkers van belang zijn
  • adviseert de bestuurder bij belangrijke beslissingen (bijvoorbeeld wijzigingen in de organisatie)
  • legt voorstellen van medewerkers voor aan de bestuurder


De ondernemingsraad ontvangt veel informatie over de organisatie. De raad haalt zelf óók veel informatie op bij de medewerkers. Bijvoorbeeld door te klankborden met medewerkers of door deel te nemen aan werkgroepen in de organisatie. Op deze manier kan de ondernemingsraad zijn taken zo goed mogelijk vervullen.