Onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad

 • Staf
 • Staf en ondersteunende diensten
 • Parttime

Bij Vitalis willen we bijdragen aan een mooie oude dag voor onze cliënten, met de best mogelijke zorg. Elke dag weer. Samen werken we in hechte, diverse teams waarin ieders talent de ruimte krijgt, en professionele en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan. Dat maakt het werk leuker én beter. Heb jij ook een groot hart voor het kleine geluk van ouderen? Bouw dan met ons mee!

In verband met het verstrijken van de benoemingstermijn van de huidige voorzitter, zijn we op zoek naar een:

 

Onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad

Het betreft een onbezoldigde functie met een onkostenvergoeding

 

 

Hoe ziet jouw werkplek er bij ons uit?

Bij Vitalis werken ongeveer 2.500 werknemers, die samen met meer dan 1.250 vrijwilligers dagelijks ondersteuning bieden aan meer dan 6.500 ouderen, zodat zij zelfstandig kunnen wonen of verblijven op de manier die hén voor ogen staat. De Centrale Cliëntenraad (CCR) bestaat uit 8 vertegenwoordigers vanuit lokale cliëntenraden van verschillende locaties waarmee de verschillende zorgconcepten van Vitalis vertegenwoordigd zijn in de CCR. De CCR is het medezeggenschapsorgaan namens de cliënten van Vitalis en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur (RvB).

Ons streven bij Vitalis is helder en tegelijkertijd vol ambitie: wij willen dat mensen bij ons gelukkig oud zijn. En onze belofte is haarscherp: vanaf het moment dat ouderen voor ons kiezen, zijn wij er voor hen. Onze zorg is  top. We doen wat nodig is en gebruiken daarbij drie kernwaarden: ertoe doen, meedoen en zelf doen. Waarden die voor iedereen van toepassing zijn: medewerkers, vrijwilligers en bovenal onze cliënten.

Medezeggenschap is daarbij een essentieel middel. De ouderenzorg kent namelijk veel beweging: steeds meer eigen regie voor de cliënt, wetswijzigingen, toenemende zorgvragen. Er wordt nog meer dan voorheen de samenwerking gezocht met mantelzorgers en vrijwilligers.

De CCR levert suggesties en ideeën en, net zo waardevol, kritiek. De CCR adviseert, gaat het gesprek aan en zoekt afstemming met de bestuurder, directie en toezichthouders over wat cliënten bezighoudt. De voorzitter van de Centrale Cliëntenraad vervult hierbij een centrale rol. Dat zorgt voor scherpte en verbinding met elkaar. Ieder vanuit zijn eigen kijk op de kunst van gelukkig oud zijn.

De voorzitter is ook een belangrijke gesprekspartner namens de CCR, in gesprekken met zorgkantoor, gemeente, verzekeraars en externe toezichthouders. Op de jaarlijkse Radendag (samen met toezichthouders, ondernemingsraad en directie) en Cliënten-Radendag (met alle lokale Cliëntenraden) worden thema’s als strategie, ontwikkelingen en trends op het gebied van governance, ouderzorg, innovatie met elkaar behandeld. Ook hier vervult de voorzitter een actieve rol.

 

 

Wat ga je precies doen?

Inspirerend, stimulerend, verbindend en onafhankelijk zijn de voornaamste eigenschappen die Vitalis zoekt in de voorzitter.

Inspirerend en tegelijk stimulerend; vanuit een gedeelde visie en minder vanuit opgelegde regels stel je  thema’s aan de orde die er echt toe doen. Verbindend doordat je weet, begrijpt en voelt wat het inhoudt om de belangen van vele cliënten te behartigen. Niet tegenover elkaar maar met elkaar. Onafhankelijk als spin in het web en de sparringpartner voor bestuur en toezichthouders. Je bent iemand die in staat is veranderprocessen te doorzien, standvastig is en de dialoog boven het conflict verkiest. Een voorzitter die het geheel overziet en tegelijk afstand weet te houden.

Kortom, een stevige functionaris die ook als coördinator fungeert in het samenspel van de (voorzitters van de) lokale cliëntenraden.

 

 

Wat neem jij mee?

De voorzitter die we zoeken,

 • heeft passie voor de ouderenzorg en heeft directe ervaring en/of voelt betrokkenheid met een zorgorganisatie zoals Vitalis.
 • heeft ervaring als voorzitter in een soortgelijke (bestuurlijke) functie en minimaal een HBO+ werk- en denkniveau.
 • is inspirerend, stimulerend, verbindend en geeft ruimte. De belangen van de cliënten staan daarbij altijd voorop.
 • heeft voldoende tijd en energie om de CCR te vertegenwoordigen zowel intern als extern.
 • houdt de ontwikkelingen in de sector op landelijk en regionaal niveau bij.
 • woont in (de regio) Eindhoven.
 • opereert onafhankelijk van doelgroep en locatie (geen lid van een lokale Cliëntenraad van Vitalis).

 

 

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een aanstelling voor een termijn van 4 jaar, waarbij een verlenging voor een 2e termijn mogelijk is, een aanstelling bij een werkgever die in de top 10 van best gewaardeerde verpleeghuizen van Nederland staat
 • Een minimale vergoeding van € 60 per maand. Overige kosten zoals bezoeken van congressen worden door Vitalis vergoed
 • Een goed en zorgvuldig inwerkprogramma om de wereld van Vitalis te leren kennen
 • Kosteloos volgen van opleidingen en trainingen via onze Vitalis Academie en daarbuiten
 • Het bestuurssecretariaat en de bestuurssecretaris bieden professionele ondersteuning aan de Centrale Cliëntenraad.

 

Bouw je met ons mee?

We ontvangen je reactie graag vóór 1 maart per mail. Je kunt deze naar Ria Strijbosch (Bestuurssecretariaat) mailen (r.strijbosch@vitalisgroep.nl).

Ben je enthousiast over deze vacature maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met de secretaris RvB,

Jet Sporken (j.sporken@vitalisgroep.nl / 06-10972602) of met de huidige voorzitter, Kees de Vaal (kees.de.vaal@gmail.com / 06-46757502).

Deel deze vacature

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met

Werken bij Vitalis

 • Werken met en voor ouderen en kwetsbare doelgroepen
 • Kleine teams die dichtbij de bewoner staan
 • Eigen verantwoordelijkheid met vitale teams
 • Nascholing, verdieping en inspiratie bij Vitalis Academie
Meer over werken bij Vitalis  ›

Sollicitatieprocedure

Solliciteer

Zie je een vacature die bij je past? Solliciteer dan rechtstreeks via het formulier.

Matchen

We kijken naar je kennis en ervaring, maar vooral ook naar je motivatie en de doelgroep die het beste bij jou zou kunnen passen.

Kennismaking

Zien we kans op een match, dan nodigen we je uit voor een persoonlijke kennismaking. Met de locatie, manager en het team natuurlijk

Meeloopdag

Je krijgt een èchte indruk van je mogelijke nieuwe team en werkplek als je een dag kunt meebeleven.

In dienst

Bevalt het ons beiden, dan schudden we elkaar de hand en maken we alles in orde. Je kunt aan de slag!

Sollicitatieprocedure

Solliciteer

Zie je een vacature die bij je past? Solliciteer dan rechtstreeks via het formulier.

Matchen

We kijken naar je kennis en ervaring, maar vooral ook naar je motivatie en de doelgroep die het beste bij jou zou kunnen passen.

Kennismaking

Zien we kans op een match, dan nodigen we je uit voor een persoonlijke kennismaking. Met de locatie, manager en het team natuurlijk

Meeloopdag

Je krijgt een èchte indruk van je mogelijke nieuwe team en werkplek als je een dag kunt meebeleven.

In dienst

Bevalt het ons beiden, dan schudden we elkaar de hand en maken we alles in orde. Je kunt aan de slag!

npm i